قناد شو چیست ؟

در این قسمت، خودت دست به کار شو، قناد شو و کیک مورد علاقه ی خودت رو بساز!

ما هم تو این کار بهت کمک می کنیم تا زودتر بسازی و ازش لذت ببری!

با شیرین بابا، بروز باشید...